Slide background

Over Sylvia van Opstall


De kunst van Sylvia van Opstall is gevormd door een decennialange verkenning van het culturele landschap. Haar opleiding als set- en kostuumontwerpster maakte haar scherp bewust van de wederkerigheid van kunst en ambacht, terwijl haar jaren als eigenaar van een onderneming in model-making voor televisie en film haar een reservoir aan kennis over de modernste materialen verschafte. Haar carrière als portretschilderes opende haar ogen voor de frisheid die de traditionele technieken van de oude meesters mogelijk maken. Door het licht te begrijpen.

Slide background

Al in haar vroegste kinderjaren raakte Sylvia van Opstall gefascineerd door de texturen, weefsels en complexe reliëfs die ontstaan door gemoduleerde herhaling van gebaren, zoals de steken van een naald of de schering en inslag van een weefgetouw. Waar draden de richting wijzen en tegelijk er de sporen van zijn, en geduld de enige weg vooruit is.

Door de jaren zijn deze afzonderlijke elementen geïntegreerd tot een zorgvuldige manier van ontwerpen die hun eigenheid laat opgaan in een nieuwe syntaxis van formele en structurele betekenis.

Ontstaan uit tijdrovend ontwerp en complexe vervaardiging herinnert het werk van Sylvia van Opstall aan de strenge helderheid van vorm en ritme die typerend is voor de traditioneel Japanse lak- en kamerschermkunst.